رفتن به محتوای اصلی

پروژه های دردست اجرا

ردیف موضوع قرارداد نوع پیمان کارفرما محل اجرا تاریخ قرارداد درصد پیشرفت
1 پتروشیمی صدف (EHT) E.P شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس پتروشیمی صدف 1400 2%
2 (EH) NGL3100 E.P OIEC- شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت NGL3100 1400 0%
3 خط لوله 20 اینچ گاز تبریز-ابراهیم آباد (CP) P.C شرکت انتقال گاز ایران- منطقه 8 عملیات انتقال گاز ابراهیم آباد 1400 20%
4 خط لوله "42 گاز رشت به چلوند (CP) P.C شرکت مهندسی توسعه گاز ایران صومعه سرا 1400 20%
5 تاسیسات انتقال گاز کاشان (CP) P.C شرکت انتقال گاز ایران- منطقه 2 عملیات انتقال گاز کاشان 1400 30%
6 خط لوله گاز پارسیان- جزیره لاوان P.C شرکت نفت فلات قاره ایران جزیره لاوان 1400 0%
7 NGL 3200(E.H) E.P شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس NGL 3200 1397 70%
8 پالایش نفت اصفهان (EHT) p شرکت پالایش نفت اصفهان پالایش نفت اصفهان 1399 90%