گواهینامه ها

ردیف موضوع مرجع گواهینامه وضعیت تصویر گواهی
1 صلاحیت پیمانکاری - گرید سازمان برنامه و بودجه معتبر
2 صلاحیت ایمنی وزارت کار معتبر
3 استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 CSQ-IMQ معتبر
4 استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 CSQ-IMQ معتبر
5 استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001:2007 CSQ-IMQ معتبر
6 استاندارد مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS CSQ-IMQ معتبر
7 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی CSQ-IMQ معتبر
8 استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS CSQ-IMQ معتبر
9 گواهینامه نمایندگی رسمی Heat Trace وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر
10 گواهینامه نمایندگی رسمی Tope وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر
11 عضویت اتاق بازرگانی تهران اتاق بازرگانی تهران معتبر
12 عضویت انجمن پیمانکاران نفت، گاز و پتروشیمی APEC معتبر
13 عضویت انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی معتبر
14 عضویت انجمن صنفی کارفرمایی انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران معتبر
15 عضویت انجمن خوردگی ایران انجمن خوردگی ایران معتبر