پروژه های خاتمه یافته

ردیف موضوع قرارداد نوع پیمان کارفرما محل اجرا سال خاتمه وضعیت تحویل
1 تأمین کالا و احداث ایستگاه حفاظت کاتدیک و شبکه هوایی 20کیلوولت و اتاقک بتنی خط لوله دوم سراسری و بیدبلند-گویم PC شرکت انتقال گاز ایران - منطقه5 عملیات انتقال گاز کیلومتر 138 خط لوله دوم سراسری و بیدبلند-گویم ، کیلومتر 400+155 خط لوله 16 اینچ بیدبلند 1396 تحویل قطعی
2 پروژه مهندسی و خرید تجهیزات سیستم گرمایش الکتریکی نیروگاه اصفهان EP شرکت مدیریت تولید برق اصفهان نیروگاه اصفهان 2018 تحویل قطعی
3 طراحی، خريد، نصب و راه اندازی و تست يك مجموعه تجهيزات سامانه گرمايشي (Heat Tracing) همراه با لوازم يدكي 2 ساله طرح ساماندهي بندر صادراتي ماهشهر - بخش خشكي EPC شرکت ماشین سازی اراک بندر صادراتي ماهشهر 2018 تحویل قطعی
4 Eagle Barq AHT accessories P Eagle Barq.‎ تهران 2017 تحویل قطعی
5 تأمین کالای سیستم گرمایش الکتریکی پروژه پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس (EQ250) E.P شرکت فرادست انرژی فلات - نفت ستاره خلیج فارس بندرعباس -پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس 2019 تحویل قطعی
6 تأمین کالا و احداث ایستگاه‌های حفاظت کاتدی لوشان، تأسیسات رشت و تالش PC شرکت انتقال گاز ایران - منطقه 9 عملیات انتقال گاز لوشان،تأسیسات رشت و تالش 1395 تحویل قطعی
7 تهیه و تأمین و تعویض آندهای کمکی به روش جریان اعمالی و آندهای فداشونده حفاظت کاتدی تجهیزات و مخازن پالایشگاه نفت بندرعباس PC شرکت پالایش نفت بندرعباس پالایشگاه نفت بندرعباس 1395 تحویل قطعی
8 اجرای عملیات کامل عایق کاری لوله های نفت کوره - طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر C شرکت ماشین سازی اراک بندر صادراتی ماهشهر 1395 تحویل قطعی
9 EHT for Tabriz Petrochemical P Tabriz Petrochemical Company Tabriz Petrochemical 2016 تحویل قطعی
10 EHT for Bushehr Petrochemical - Methanol Plant E.P Bushehr Petrochemical Company Bushehr Petrochemical - Methanol Plant 2016 تحویل قطعی
11 EHT FOR ZARNAM P Zar Industrial Group Zarnam Factory 2018 تحویل قطعی
12 Electerical Heat Tracing System for 5000 MTPD Marjan Methanol Plant E.P Marjan Petrochemical Company Namvaran Consulting Engineers Co.‎ Marjan Petrochemical 2016 تحویل قطعی
13 HEAVY WEIGHT DRILL PIPE E.P National Iranian Drilling Company اهواز 2017 تحویل قطعی
14 South Pars Gas Field Development - Shortage - SP15-16/PKSK HSB 30 P POGC Phases 15&16 South Pars 2015 تحویل قطعی
15 South Pars Gas Field Development Project Phase 17&18 - Offshore/Kippco E.P POGC Phases 17&18 South Pars 2018 تحویل قطعی
16 South Pars Gas Field Development Project Phase 22&24 - Offshore/Kippco E.P POGC Phases 22&24 South Pars 2018 تحویل قطعی
17 South Pars Gas Field Development Project Phase 13 E.P Parsian Kish Co.‎ ‪(KIP Co)‬ Phases13 South Pars 2018 تحویل قطعی
18 South Pars Gas Field Development Base Heating System SP19 E.P Panahsaz Iran Eng.‎ Co.‎ Phases19 South Pars 2018 تحویل قطعی
19 South Pars Gas Field Development Base Heating System SP20 E.P Panahsaz Iran Eng.‎ Co.‎ Phases 20&21 South Pars 2018 تحویل قطعی
20 16& South Pars Gas Field Development Base Heating System SP15 E.P POGC Phases 15&16 South Pars 2018 تحویل قطعی
21 ILAM Petrochemical Sulfur Removal Unit/EIED E.P EIED - Ilam Petrochemical Co.‎ Ilam Petrochemical Co.‎ 2018 تحویل قطعی