مقالات

مقاله دوم علمی-تجربی سیستم گرمایش الکتریکی یا هیت تریسینگ - تکنولوژی خودتنظیم نیمه هادی گرمایش الکتریکی

از بدو پیدایش کابل های گرمایشی نیمه هادی خودتنظیم در سال 1971، این کابلها (که به آنها کابل های گرمایشی خود محدود کننده نیز گفته می شود) رایج ترین شکل سیستم گرمایش الکتریکی یا همان هیت تریسینگ مورد استفاده در دنیا شده اند. این کابل ها می‌توانند در برابر یخ زدگی و یا در حفظ دمای سیال در انواع لوله ها، مخازن و تجهیزات فلزی و غیرفلزی استفاده شوند. 

مقاله نخست علمی-تجربی سیستم گرمایش الکتریکی یا هیت تریسینگ - تعاریف و کاربردها

سیستم گرمایش الکتریکی(هیت تریسینگ) در صنایع مختلف جهت جلوگیری از یخ زدگی سیال داخل لوله ها (مانند نفت، گاز، فراورده های مربوطه، محصولات پتروشیمی و ...) و یا حفظ دمای سیال داخل لوله ها یا مخازن استفاده می گردد. فی الواقع نقش اصلی سیستم هیت تریسینگ حفظ دمای سیال در محل مدنظر(مخزن و ...) و یا در طول مسیر انتقال آن تا مقصد بدون افت نسبت به دمای نگهداری مدنظر بهره بردار می باشد....